Thông báo Event Võ Lâm Mobile gộp server 13,14

Posted on

BQT Thông báo Event Võ Lâm Mobile gộp server 13,14 Võ Lâm Mobile sẽ tiến hành liên thông 2 server Châu Giang và Trường Sơn. Sau khi liên thông, người chơi ở 2 server Châu Giang và Trường Sơn có thể sử dụng nhân vật cũ chơi tại bất kỳ server nào trong 2 server này.
gop-server-13-14
Việc liên thông server sẽ lấy server Châu Giang làm gốc, có nghĩa là người chơi ở server Châu Giang sẽ được giữ nguyên tên gốc.
Nếu có người chơi ở server Trường Sơn trùng tên với người chơi ở server Châu Giang thì tên sẽ có thêm “*sv14”, sau khi mở sv, những người chơi này sẽ nhận được 1 đạo cụ đổi tên, người chơi tự tiến hành đổi tên mới theo ý mình.
Tương tự với Bang hội ở server Trường Sơn trùng tên với Bang hội ở sv Châu Giang thì Bang chủ sẽ nhận được 1 Phù đổi tên Bang hội
Sau khi server liên thông sẽ:
1/ Giữ lại tất cả các nhân vật trong tài khoản
2/ Giữ lại tất cả thông số, tài sản, thư, quan hệ xã hội, thế lực, Bang phái của nhân vật
3/ Để thuận lợi cho việc gộp dữ liệu, thống lĩnh thế lực và các thành viên, tư kim thế lực, thuế suất thế lực lấy sv Châu Giang làm chuẩn, đồng thời khoa kỹ thế lực gộp sẽ lấy trạng thái lv cao.
4/ Tích điểm cạnh kỹ trường về 0, số điểm vốn có sẽ đổi thành Tiên thảo theo tỷ lệ và được gửi về qua thư. Cạnh kỹ trường sẽ sắp hạng tạm thời theo lực chiến.
5/ Cấp VIP của tài khoản sẽ được tính theo tổng tiêu phí trên cả 2 server cũ
6/ Top Danh vọng đường sẽ dùng chung cho cả 2 server
7/ Tất cả nhân vật tại 2 server sẽ nhận được 1 túi lễ bao thưởng với nhiều phần thưởng hấp dẫn


Bình luận

Loading Facebook Comments ...