Sự kiện Võ Lâm Mobile khuyến mãi tuần 09/06/2015

Posted on

iWin xin thông báo về sự kiện Khuyến mãi tuần mới với nhiều bất ngờ thú vị sẽ diễn ra ngay tại Võ Lâm Mobile. Nhanh chóng nhập cuộc và tham gia ngay!
Thời gian: Từ ngày 02/06 đến ngày 09/06/2015
Nội dung:
Ngoài ra sẽ có thêm 1 số thay đổi trong các hoạt động của game, bao gồm:
  • Tàn hồn thêm rơi ra ở thiên vương mộ và không đảo mê trận .
  • Update 400 câu hỏi trong hệ thống đáp đề.
  • Tăng thuộc tính pháp khí cấp 115 và 135
1. Nạp thẻ tặng Thần Khí
Thời gian: Từ 9h ngày 2/06 đến 9h ngày 9/06/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 18
Nội dung:
Tích lũy nạp thẻ 2 vạn NB  tặng Khai Thiên Đoái Hoán Phù
2. Nạp thẻ tặng Túi Ngọc Ngũ Sắc
Thời gian: Từ 9h ngày 2/06 đến 0h ngày 4/06/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 18
Nội dung:
Mỗi lần nạp 150NB, tặng 1 Túi ngọc ngũ sắc , có cơ hội nhận ngọc cấp 8.
3. Nạp thẻ tặng Phiếu Giảm Giá
Thời gian: Từ 0h ngày 4/06 đến 0h ngày 6/06/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 18
Nội dung:
  • 0h ngày 4 tháng 6 -0h ngày 5 tháng 6
  • 0h ngày 5 tháng 6 -0h ngày 6 tháng 6
Mỗi mốc thời gian tích lũy nạp thẻ 1000 NB, tặng 1 Phiếu giảm giá
4. Nạp thẻ tặng Bổ Dược
Thời gian: Từ 0h ngày 6/06 đến 0h ngày 8/06/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 18
Nội dung:
  • 0h ngày 6 tháng 6 -0h ngày 7 tháng 6
  • 0h ngày 7 tháng 6 -0h ngày 8 tháng 6
Mỗi mốc thời gian tích lũy nạp thẻ 1000 NB, tặng 1 Kim phong ngọc lộ hoàn(gồm 220000 điểm tinh tu, 1440 điểm NK)
5. Tiêu Phí Tặng Linh Tố
Thời gian: Từ 0h ngày 8/06 đến 0h ngày 9/06/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 18
Nội dung:
Mỗi lần tiêu phí 500 NB tặng Linh Tố, 1 lễ bao(gồm 30 Linh Tố )
6. Đệ nhất Danh vọng đường liên server
Thời gian: Từ 9h ngày 2/06 đến 9h ngày 9/06/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 18
Nội dung:
Người tiêu phí nhiều nhất liên server nhận được Tọa Kỵ Gấu Trúc
7. Đệ nhất Danh vọng đường đơn server
Thời gian: Từ 9h ngày 2/06 đến 9h ngày 9/06/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 18
Nội dung:
Người tiêu phí nhiều nhất đơn server nhận được trang bị 135 bất kỳ( không bao gồm hạng liên và sức phẩm)Phần thưởng sẽ phát sau khi event kết thúc
8. Nạp thẻ tặng vật phẩm
Thời gian: Từ 0h ngày 8/06 đến 0h ngày 9/06/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 18
Nội dung:
Mỗi lần nạp 150 NB, tặng Lễ bao gia tốc tu luyện, gồm có 1 vạn tinh tu, 3 lần kinh nghiệm đơn x3, huyền thiết x30
 Copy HTML


Bình luận

Loading Facebook Comments ...