Lucian full đồ vs Vayne full đồ ai thắng ?

Posted on

Một màn solo giữa 2 xạ thủ rất được ưa thích đó là Vayne cùng với Lucian, cả 2 đều đã đầy đủ trang bị. Ai sẽ là người chiến thắng? [LMHT] Lucian full đồ vs Vayne full đồ ai thắng ?Bình luận

Loading Facebook Comments ...