Không thể tin vào mắt mình nữa, quá nghệ thuật

Posted on

Có nhiều lý do để thích một điệu nhảy. Có người thích vì điệu nhảy dễ học, có người thích do hợp với thể lực hoặc tính cách của mình, có người thích vì… chỉ biết mỗi điệu nhảy đó 

Nào hãy cùng xem clip sau để bạn lấy cảm hứng trước khi chọn cho mình 1 điệu nhảy nhé.Bình luận

Loading Facebook Comments ...