Chứng kiến môn võ thất truyền từ 10 ngàn năm trước

Posted on

Chắc các bạn ko biết. Môn võ này thất truyền từ nhiều năm trước rồi. Ở trên núi có rất nhiều muỗi. Nên người trên núi đả luyện ra môn võ này đễ chống muỗi đó. Các bạn có đễ ý thấy người đó liên típ ra những đòn thế mà ngay cả muỗi cũng ko đở dc ko.Bình luận

Loading Facebook Comments ...