Bị xe lu cán qua người nhưng vẫn không chết

Posted on

Trên xe lu, dưới mảnh chai, ở giữa là một ‘rừng’ nỗi đau xác thịt, vậy mà sau đó con người này bị xe lu cán qua người vẫn hoàn toàn bình thường.Bình luận

Loading Facebook Comments ...